Pályaorientációs bibliográfia

Pályaorientációs témájú cikkek és könyvek 1988-2009.

A bibliográfia következő kiadványban található:

Áttekintés a pályaorientáció témakörében megjelent bibliográfiáról (1998-2009) . (2010) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre:

A kötet tartalma:

ÁTTEKINTÉS; FOLYÓIRATCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA; FELSŐOKTATÁSBAN FELHASZNÁLHATÓ IRODALOM; FELSŐOKTATÁSBAN, MINT TANANYAG MEGJELENT KÖNYVEK ANNOTÁLT BIBLIOGRÁFIÁJA; KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN FELHASZNÁLHATÓ IRODALOM; ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR

Szakosztályunk tagjai által írt cikkek, könyvek 2010-től

A cikkeket folyamatosan töltjük fel.

Kenderfi M. – Kulcsár Sz. -Fűrész I. (2022): Régi kihívások, új válaszok –a duális szakképzés pályaszocializációt előtérbe helyező, új típusú megközelítése. Studia Mundi – Economica Vol. 9. No. 2.

“Oktatás egy változó világban – Kutatás, innováció, fejlesztés” – a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének konferenciája, 2022. május 26-27., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Borbély-Pecze Tibor Bors : Pályaépítést támogató rendszerek globális áttekintése. Előadás a  Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya  és a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya  közös rendezvényén. 2022. június 4.

Pálvögyi Lajos (2022): Mire alkalmas egy pályaválasztási fesztivál és mire nem? | Munkaügyi Szemle.hu 2022. október

Dr. Suhajda Csilla Judit – Kovács Mónika – Ercsey-Orbán Melánia: A szülők szerepe és lehetőségei a pályaorientáció folyamatában elméletek, trendek a hazai és a nemzetközi kutatások, publikációk alapján (2022). Családbarát Magyarország Központ.

 Borbély-Pecze Tibor Bors szerk. (2022) :Pályaválasztás, pályaorientáció, pályaedukáció. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest.

Borbély-Pecze Tibor Bors – Pálvölgyi Lajos – Tajtiné Lesó Györgyi (2021) Pályaedukációs tanulásmenedzsment-rendszerek. Elvárások és példák. Új Pedagógiai Szemle (9-10), 83–105.

Borbély-Pecze Tibor Bors – Fazakas Ida – Kenderfi Miklós – Tajtiné Lesó Györgyi (2021) A pályainformációtól a közösségikarrier-konstrukcióig. A kettuneni közösségi médiára alapozott pályatanácsadási modell vizsgálata a hazai gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle, (3–4), 35–53.

Borbély-Pecze Tibor Bors – Suhajda Csilla Judit: Pályaorientációs szolgáltatások a pandémia első évében. Egy hazai és egy globális felmérés közös tapasztalatai. HÉRA: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete – Hungarian Educational Research Association 2021 konferencia

Borbély-Pecze Tibor Bors – Suhajda Csilla Judit – Kenderfi Miklós – Tajtiné Lesó Györgyi – Juhász Ágnes (2020) Pályakonstrukció és pályaalkalmasság. Egyazon életpálya két olvasata. Új Pedagógiai Szemle70(9–10), 13–33

Borbély-Pecze Tibor Bors (2020) Digitális pályatanácsadás: second life, avagy mégsem az? Opus et Educatio, 7(3), 193–202.

Borbély-Pecze Tibor Bors (2020)Pályainformáció és pályaválasztás. Új Munkaügyi Szemle, 1(4), 39–46.

Borbély-Pecze Tibor Bors (2020) Digitális pályatanácsadás: second life, avagy mégsem az? Opus et Educatio, 7(3), 193–202.

Borbély-Pecze Tibor Bors (2020)Pályainformáció és pályaválasztás. Új Munkaügyi Szemle, 1(4), 39–46.

Tajtiné Lesó Györgyi – Borbély-Pecze Tibor Bors – Juhász Ágnes – Kenderfi Miklós (2020) „Karanténtanácsadók”. Hazai pályaorientáció, pályaedukáció a karantén alatt a tanácsadók szemszögéből. Új Pedagógiai Szemle, (5–6) 39–58.

Borbély-Pecze Tibor Bors (2020) Pályaorientációs rendszerek Európában – az iskola szerepei. Munkaügyi Szemle Online: május 1–5.
Borbély-Pecze Tibor Bors – Fazakas Ida – Juhász Ágnes (2019) Pályabolyongások. Pályaorientációról a Szakképzés 4.0 stratégia kapcsán. Új Pedagógiai Szemle, 69(7–8), 95–107.Borbély-Pecze Tibor Bors (2018) Értékek és pályatanácsadás Magyarországon. In: Suhajda Csilla Judit (szerk.) „Sok a levél, de egy a fa”. Tanulmányok a pályatanácsadás témaköréből (11–22). Gödöllő: SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézete.

Juhász Ágnes (2018) A megváltozott készségigény és az új technikai lehetőségek hatása az életút-támogató pályaorientációra és a felnőttképzésre. A munkaerőpiac által elvárt készségek. Előadás az MPT Pályaorientációs Szakosztálya és a MKT Munkaügyi Szakosztálya közös rendezvényén.

Borbély-Pecze Tibor Bors, Ignits Györgyi, Juhász Ágnes, Juhász Judit, Kovács Tibor, Sumné Galambos Mária. Témavezető Borbély-Pecze Tibor Bors  (2008) .  Pályaorientációs portálok szerkezeti és tartalmi vizsgálata. FSZH, Budapest