Pályaorientációs bibliográfia

Pályaorientációs témájú cikkek és könyvek 1988-2009.

A bibliográfia következő kiadványban található:

Áttekintés a pályaorientáció témakörében megjelent bibliográfiáról (1998-2009) . (2010) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre:

A kötet tartalma:

ÁTTEKINTÉS; FOLYÓIRATCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA; FELSŐOKTATÁSBAN FELHASZNÁLHATÓ IRODALOM; FELSŐOKTATÁSBAN, MINT TANANYAG MEGJELENT KÖNYVEK ANNOTÁLT BIBLIOGRÁFIÁJA; KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN FELHASZNÁLHATÓ IRODALOM; ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR

Szakosztályunk tagjai által írt cikkek, könyvek 2010-től

A cikkeket folyamatosan töltjük fel.

Borbély-Pecze Tibor Bors(2017) Az életút-támogató pályaorientáció rendszere változó gazdasági és társadalmi környezetben. Munkaügyi Szemle, 60(1), 11–15.

Borbély-Pecze Tibor Bors – Suhajda Csilla Judit – Kenderfi Miklós – Tajtiné Lesó Györgyi – Juhász Ágnes (2020) Pályakonstrukció és pályaalkalmasság. Egyazon életpálya két olvasata. Új Pedagógiai Szemle70(9–10), 13–33.

Borbély-Pecze Tibor Bors (2018) Értékek és pályatanácsadás Magyarországon. In: Suhajda Csilla Judit (szerk.) „Sok a levél, de egy a fa”. Tanulmányok a pályatanácsadás témaköréből (11–22). Gödöllő: SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézete.

Borbély-Pecze Tibor Bors (2020) Digitális pályatanácsadás: second life, avagy mégsem az? Opus et Educatio, 7(3), 193–202.

Borbély-Pecze Tibor Bors (2020)Pályainformáció és pályaválasztás. Új Munkaügyi Szemle, 1(4), 39–46.

Borbély-Pecze Tibor Bors – Göngyösi Katalin – Juhász Ágnes (2013) Az életút-támogató pályaorientáció a köznevelésben. (1. rész) A pályaorientáció új szemlélete és a hazai helyzet. Új Pedagógiai Szemle, (5–6), 32–49.

Borbély-Pecze Tibor Bors – Göngyösi Katalin – Juhász Ágnes (2013) Az életút-támogató pályaorientáció a köznevelésben. (2. rész) Pályaorientációs szakpolitika – alapelvek és javaslatok. Új Pedagógiai Szemle, (7–8)

Borbély-Pecze Tibor Bors (2020) Pályaorientációs rendszerek Európában – az iskola szerepei. Munkaügyi Szemle Online: május 1–5.

Borbély-Pecze Tibor Bors – Suhajda Csilla Judit: Pályaorientációs szolgáltatások a pandémia első évében. Egy hazai és egy globális felmérés közös tapasztalatai. HÉRA: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete – Hungarian Educational Research Association 2021 konferencia

Tajtiné Lesó Györgyi – Borbély-Pecze Tibor Bors – Juhász Ágnes – Kenderfi Miklós (2020) „Karanténtanácsadók”. Hazai pályaorientáció, pályaedukáció a karantén alatt a tanácsadók szemszögéből. Új Pedagógiai Szemle, (5–6) 39–58.

Borbély-Pecze Tibor Bors – Fazakas Ida – Juhász Ágnes (2019) Pályabolyongások. Pályaorientációról a Szakképzés 4.0 stratégia kapcsán. Új Pedagógiai Szemle, 69(7–8), 95–107.

Borbély-Pecze Tibor Bors – Fazakas Ida – Kenderfi Miklós – Tajtiné Lesó Györgyi (2021) A pályainformációtól a közösségikarrier-konstrukcióig. A kettuneni közösségi médiára alapozott pályatanácsadási modell vizsgálata a hazai gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle, (3–4), 35–53.

Borbély-Pecze Tibor Bors – Pálvölgyi Lajos – Tajtiné Lesó Györgyi (2021) Pályaedukációs tanulásmenedzsment-rendszerek. Elvárások és példák. Új Pedagógiai Szemle (9-10), 83–105.

Juhász Ágnes (2018) A megváltozott készségigény és az új technikai lehetőségek hatása az életút-támogató pályaorientációra és a felnőttképzésre. A munkaerőpiac által elvárt készségek. Előadás az MPT Pályaorientációs Szakosztálya és a MKT Munkaügyi Szakosztálya közös rendezvényén.

Borbély-Pecze Tibor Bors, Ignits Györgyi, Juhász Ágnes, Juhász Judit, Kovács Tibor, Sumné Galambos Mária. Témavezető Borbély-Pecze Tibor Bors.  Pályaorientációs portálok szerkezeti és tartalmi vizsgálata. FSZH, 2008