Hírek, szakmai anyagok

Mérések, tesztek, felmérő eljárások, önismereti kérdőívek szerepe a pályaorientációban – Az MPT Pályaorientációs Szakosztályának konferenciája

A konferencia előadásai a szakosztály YouTube csatornáján tekinthetők meg https://www.youtube.com/channel/UCg3ToecI1hJBL_tCa9rXz-w.

A műhely jellegű videókonferenciára 2020. május 19-én került sor, 66 fő részvételével. A konferencia részletes összefoglalója itt olvasható.

A videokonferencia közel két órás időkeretben tekintette át az iskolai pályaorientáció mérés, értékelés tesztelés vs. önértékelés kérdéskörét. Rengetek gyakorlati szakember volt a vendégünk. Köszönet az összes előadónak és résztvevőnek! A konferencia kulcsüzenete, hogy a gyermek tevékenységét alapvetően érdeklődése tereli, és a pályaorientáció nem egyszeri beszélgetés tárgya, hanem folyamat, amelyben az életpálya-építési készség, majd a felnőttkori karrier-rugalmasság fejlődhet. A tanácskérői portfólió alkalmazása az iskolában is ugyanolyan hasznos lenne, mint a felnőtteknél. Mérni pedig akkor hasznos, ha tudjuk, hogy adott pillanatban milyen egyszerű dolgokra vagyunk kíváncsiak.


Előadások:

Borbély-Pecze Tibor Bors: Életút-támogató pályaorientáció – Ki mérjen, mit mérjen?

A pályaválasztásban számos dolog mérhetőségéről beszélhetünk. Az előadás inkább kérdéseket szeretne megfogalmazni arról, hogy mennyi minden mérhető a beiskolázási irányokon felül, illetve azok helyett. 

Az előadás hossza: 20 perc

Nahalka István: Mérés a pedagógiában, a pszichológiában – Nagy a baj?

Az előadás bemutatja a matematikai reprezentációs méréselmélet pedagógiai és pszichológiai mérések során történő alkalmazása során tapasztalható problémákat. A következtetés szerint sajnos a komplex képességek (pl. problémamegoldás), az összetett attitűdök, a bonyolultabb személyiségjellemzők mérése nem lehetséges, és nem is elsősorban azért, mert technikailag nem kivitelezhető, hanem azért, mert ezeknek a pszichikus konstrukcióknak a fejlettsége, mint egy számmal jellemezhető tulajdonságuk nem is létezik. Az előadás bemutatja e megállapítás súlyos következményeit a neveléstudományra és a pedagógiai gyakorlatra nézve.

Az előadás hossza: 32 perc

Gyarmathy Éva: Képességmérések az iskolákban – előnyök, szükségszerűségek, lehetőségek és akadályok

A vizsgálatok és ezek eredményeinek szakszerű felhasználása nagyon sok előnnyel jár, hiszen vizsgálatok nélkül minden beavatkozás vakrepülés. Viszont mérések eredményeinek alapján egyének sorsáról dönteni felelőtlenség. A 21. században, amikor a gyors és gyakoribb extrém változásokhoz bizonytalan helyzetben kell alkalmazkodni, a méréseknek is hatékonnyá kell válni. Az online mérések és gamifikált tréningek jelentenek előrelépést.

Az előadás hossza: kb. 20 perc

Tajtiné Lesó Györgyi: Öndefiníciós kérdőívek és kiértékelésük a pályaorientációs gyakorlatban

A pályatanácsadás során használt önértékelő eljárások sajátosságai és használati lehetőségei. A pályaorientációs folyamatban ágyazott öndefiníciós kérdőívek és használhatóságuk az online térben. A pályaorientációs portálok áttekintése és a használatuk során szerzett tapasztalatok.

Az előadás hossza: 34 perc

Fűrész István: Kérdőívek és egyéb eljárások a pályaorientáció gyakorlatában Székesfehérváron

Az impozáns, az önkormányzat által támogatott székesfehérvári pályaorientációs gyakorlatot sajnos a tervekkel ellentétben most nem a helyszínen, csak virtuálisan tudjuk megismerni.
Az előadás hossza: 22 perc