Pályaorientációs bibliográfia

Pályaorientációs témájú cikkek és könyvek 1988-2009.

A bibliográfia következő kiadványban található:

Áttekintés a pályaorientáció témakörében megjelent bibliográfiáról (1998-2009) . (2010) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre:

A kötet tartalma:

ÁTTEKINTÉS; FOLYÓIRATCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA; FELSŐOKTATÁSBAN FELHASZNÁLHATÓ IRODALOM; FELSŐOKTATÁSBAN, MINT TANANYAG MEGJELENT KÖNYVEK ANNOTÁLT BIBLIOGRÁFIÁJA; KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN FELHASZNÁLHATÓ IRODALOM; ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR

Szakosztályunk tagjai által írt cikkek, könyvek 2010-től

A cikkeket folyamatosan töltjük fel.

Bagó-Munkácsy-Nagy szerk.  (2024): Munkatudományi üzenetek 2023. Válogatás a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztály 2023. évi rendezvényeinek összefoglalóiból. Magyar Közgazdasági Társaság, online kiadás

Turcsik Katalin – Gyöngyösi Katalin szerk. (2023) : Opus et Educatio különszám az SNI-BTMN tanulók a szakképzésben témában.   Opus et Educatio 10. évf. 2.szám DOI: https://doi.org/10.3311/ope.v10i2

Czirfusz Dóra – Gyöngyösi Katalin (2023): SNI és BTMN tanulók a szakképzésben: fogalmi keretek és statisztikai adatok. Opus et Educatio, 2023. augusztus

Bors Tibor Borbély-Pecze (2023): Career equilibrium and sustainable development. Veilederforum

 Borbély-Pecze Tibor Bors – Borbély-Pecze Mariann (2023):  A nagy zöld munkapiaci átalakulás – mítoszok és tények. Új Munkaügyi Szemle 4(3):84-91. DOI: 10.58269/umsz.2023.3.8

 
 

Borbély-Pecze T. B (2023): Compendium of national survey  in:  CBS RIGA 2022 Compendium of national survey (pp. 15-18)

BorbélyPecze Tibor Bors – Fazakas Ida (szerk.): Válogatás a hazai pályaorientációs konferenciák és webináriumok anyagaiból, 2022. Profunditas Kft., online kiadás

 Tajtiné Lesó Györgyi (2023): Karrierépítésről karriertérkép – másképp. Országos Pályaorientációs Módszertani Konferencia, Eger.  Munkaügyi Szemle.hu

Kenderfi M. – Kulcsár Sz. -Fűrész I. (2022): Régi kihívások, új válaszok –a duális szakképzés pályaszocializációt előtérbe helyező, új típusú megközelítése. Studia Mundi – Economica Vol. 9. No. 2.

“Oktatás egy változó világban – Kutatás, innováció, fejlesztés” – a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének konferenciája, 2022. május 26-27., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Borbély-Pecze Tibor Bors : Pályaépítést támogató rendszerek globális áttekintése. Előadás a  Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya  és a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya  közös rendezvényén. 2022. június 4.

Pálvögyi Lajos (2022): Mire alkalmas egy pályaválasztási fesztivál és mire nem? | Munkaügyi Szemle.hu 2022. október

Dr. Suhajda Csilla Judit – Kovács Mónika – Ercsey-Orbán Melánia: A szülők szerepe és lehetőségei a pályaorientáció folyamatában elméletek, trendek a hazai és a nemzetközi kutatások, publikációk alapján (2022). Családbarát Magyarország Központ.

 Borbély-Pecze Tibor Bors szerk. (2022) :Pályaválasztás, pályaorientáció, pályaedukáció. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest.

Borbély-Pecze Tibor Bors – Pálvölgyi Lajos – Tajtiné Lesó Györgyi (2021) Pályaedukációs tanulásmenedzsment-rendszerek. Elvárások és példák. Új Pedagógiai Szemle (9-10), 83–105.

Borbély-Pecze Tibor Bors – Fazakas Ida – Kenderfi Miklós – Tajtiné Lesó Györgyi (2021) A pályainformációtól a közösségikarrier-konstrukcióig. A kettuneni közösségi médiára alapozott pályatanácsadási modell vizsgálata a hazai gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle, (3–4), 35–53.

Borbély-Pecze Tibor Bors – Suhajda Csilla Judit: Pályaorientációs szolgáltatások a pandémia első évében. Egy hazai és egy globális felmérés közös tapasztalatai. HÉRA: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete – Hungarian Educational Research Association 2021 konferencia

Czövek Andrea Fazakas Ida (2021) Életgyakorlat-alapú alprogram – módszertani ajánlások. In: Magyar István ;   Patkósné Hatvani Anikó (szerk.) Gyakorlati tanácsok a Komplex Alapprogram megvalósításához Eger, EKE Líceum Kiadó, 125-165

Borbély-Pecze Tibor Bors – Suhajda Csilla Judit – Kenderfi Miklós – Tajtiné Lesó Györgyi – Juhász Ágnes (2020) Pályakonstrukció és pályaalkalmasság. Egyazon életpálya két olvasata. Új Pedagógiai Szemle70(9–10), 13–33

Borbély-Pecze Tibor Bors (2020) Digitális pályatanácsadás: second life, avagy mégsem az? Opus et Educatio, 7(3), 193–202.

Borbély-Pecze Tibor Bors (2020)Pályainformáció és pályaválasztás. Új Munkaügyi Szemle, 1(4), 39–46.

Borbély-Pecze Tibor Bors (2020) Digitális pályatanácsadás: second life, avagy mégsem az? Opus et Educatio, 7(3), 193–202.

Borbély-Pecze Tibor Bors (2020)Pályainformáció és pályaválasztás. Új Munkaügyi Szemle, 1(4), 39–46.

Tajtiné Lesó Györgyi – Borbély-Pecze Tibor Bors – Juhász Ágnes – Kenderfi Miklós (2020) „Karanténtanácsadók”. Hazai pályaorientáció, pályaedukáció a karantén alatt a tanácsadók szemszögéből. Új Pedagógiai Szemle, (5–6) 39–58.

Borbély-Pecze Tibor Bors (2020) Pályaorientációs rendszerek Európában – az iskola szerepei. Munkaügyi Szemle Online: május 1–5.

Fazakas Ida – Czövek Andrea (2020) Az életgyakorlat-alapú alprogram módszertana. Tanító, január-február 1-2. szám, 22-25.

Fazakas Ida (2020) Irányok és zsákutcák : pályaorientációról az új szakképzési stratégia kapcsán. In: Karlovitz János Tibor (szerk.) VIII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia = Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia: Program, tartalmi összefoglalók – Abstrakty, 24

Fazakas Ida (2020) E-tanácsadás – egyéni és csoportos tanácsadás digitális térben. In: Engler – Rébay – Tóth (szerk.) Család a nevelés és az oktatás fókuszában: XX. Országos Neveléstudományi Konferencia : Absztraktkötet, 409.


Borbély-Pecze Tibor Bors – Fazakas Ida – Juhász Ágnes (2019) Pályabolyongások. Pályaorientációról a Szakképzés 4.0 stratégia kapcsán. Új Pedagógiai Szemle, 69(7–8), 95–107.

Fazakas Ida (2019) Pályaorientáció és tanárképzés. In: Karlovitz János Tibor (szerk.)

Tanügy, Oktatás, Pályakép Konferencia : Program és absztraktok  Großpetersdorf (Burgerland, Ausztria), 12

Fazakas Ida (2019) Pályaorientációs módszertani eszközök – innovatív megoldások. In: Karlovitz János Tibor (szerk.) Alternatívák, Koncepciók, Innovációk, Grosspetersdorf: Sozial und Wirtschafts Forschungsgruppe, 10

Magyar István – Czövek Andrea – Fazakas Ida (2018) Megalapozó tanulmány az életgyakorlat-alapú iskolai programok fejlesztéséhez. Eger: EKE Líceum Kiadó, 58 p.

Czövek Andrea – Fazakas Ida et al (2018) Az Életgyakorlat-alapú alprogram koncepciója. Eger: EKE Líceum Kiadó, 118 p.

Magyar István- Fürné Mosoni Anita -Vinczéné Sós Tünde- Czövek Andrea – Fazakas Ida – Kaló Anikó – Krivarics Éva – Mikó Attiláné -Patkósné Hatvani Anikó (2018) Az Életgyakorlat-alapú alprogram módszertani eszköztára. Eger: EKE Líceum Kiadó, 96 p.

Fazakas Ida (2018) A tanulók pályaelképzelése, pályaismerete – egy tágabb értelmezés vizsgálata In: Suhajda Csilla Judit (szerk.) „Sok a levél, de egy a fa”. Tanulmányok a pályatanácsadás témaköréből (34–54). Gödöllő: SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézete.

Fazakas Ida – Czövek Andrea (2018) Tervezz velünk! Pályaorientációs eszközök, játékok az Eszterházy Károly Egyetemen. In: Kenderfi Miklós (szerk.) 18 éves a “Gödöllői Pályaorientációs Iskola”: Tanulmányok a pályaorientáció témaköréből (52-56) Gödöllő: SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézete.Borbély-Pecze Tibor Bors (2018) Értékek és pályatanácsadás Magyarországon. In: Suhajda Csilla Judit (szerk.) „Sok a levél, de egy a fa”. Tanulmányok a pályatanácsadás témaköréből (11–22). Gödöllő: SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézete.

Juhász Ágnes (2018) A megváltozott készségigény és az új technikai lehetőségek hatása az életút-támogató pályaorientációra és a felnőttképzésre. A munkaerőpiac által elvárt készségek. Előadás az MPT Pályaorientációs Szakosztálya és a MKT Munkaügyi Szakosztálya közös rendezvényén.

Fazakas Ida (2017) Az általános iskolai tanulók pályaismerete a statikus jellemzők mentén. In: Karlovitz János Tibor (szerk.) Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből, (99-109) Komárno: International Research Institute

Fazakas Ida (2017) Pályaorientáció az iskolában – célja, tartalma, módszerei, lehetőségei. In: Szilágyi István (szerk.) Szöveggyűjtemény a szociálpedagógus-képzés kurzusaihoz (92-140) Eger: Líceum Kiadó

Fazakas Ida (2017) A pályaválasztási tanácsadás jelene, jövője és fejlesztési lehetőségei a Pedagógiai Szakszolgálatokban Munkaügyi Szemle Online 60. évf. 2 szám , 42-44

Fazakas Ida -Czövek Andrea (2016) Gyorsjelentés a pályaválasztás előtt állók osztatlan tanárképzésről meglévő tudásáról, és a tanári pályáról alkotott véleményéről. In: Tanulmányok: Dr. Völgyesy Pál köszöntése 80. születésnapján (45-59) Budapest: Kontakt Alapítvány

Fazakas Ida (2016) Ismerik-e a tanulók a pályákat? In: Tanulmányok: Dr. Völgyesy Pál köszöntése 80. születésnapján (84-96) Budapest: Kontakt Alapítvány

Fazakas Ida (2014) Iskolai tantárgyak és pályaismeret. In: Torgyik Judit (szerk.) Sokszínű pedagógiai kultúra: II. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia (251-257) Komárno: International Research Institute

Fazakas Ida – Becsei Lilla (2012) A felsőoktatásban tanuló hallgatók pályaorientációs jellemzői. Eger: EKF Líceum Kiadó, 51 p.

Fazakas Ida -Becsei Lilla (2013) Pályaválasztáshoz kapcsolódó tartalmak vizsgálata on-line felületeken. In: Bárdos Kis-Tóth Lajos – Racsko (szerk.) XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Változó életformák-Régi és új tanulási környezetek: Absztraktkötet (395) Eger: Líceum Kiadó

Czövek Andrea – Fazakas Ida – Kolozsvári Csaba (2012) Gyermekek az iskolában In: Csibi Sándor – Csibi Mónika (szerk.) Életképek az iskolapszichológia gyakorlatából (65-104). Kolozsvár: Ábel Kiadó

Fazakas Ida (2009) Az iskolai pályaorientációs tevékenység új módszertani lehetőségei ELTE PPK. Neveléstudományi Doktori Iskola, Doktori értekezés, 236 p.

Czövek Andrea – Fazakas Ida – Kolozsvári Csaba (2012) Gyermekek az iskolában In: Csibi Sándor – Csibi Mónika (szerk.) Életképek az iskolapszichológia gyakorlatából (65-104). Kolozsvár: Ábel Kiadó

Borbély-Pecze Tibor Bors, Ignits Györgyi, Juhász Ágnes, Juhász Judit, Kovács Tibor, Sumné Galambos Mária. Témavezető Borbély-Pecze Tibor Bors  (2008) .  Pályaorientációs portálok szerkezeti és tartalmi vizsgálata. FSZH, Budapest