Hírek, szakmai anyagok

In memoriam Völgyesy Pál (1936 – 2020)

Dr. Völgyesy Pál professor emeritus, szakosztályunk tagja – a Tanár Úr – 2020. november 24-én elhunyt.

Völgyesy Pál szülei számára a veszteségek voltak a meghatározóak, a háború, az éhezés, az elnyomás és az aggodalom a gyerekeikért. A Tanár úr annak a generációnak volt a tagja, akiknek ifjúságát a második világháború és az azt követő évek szellemi nyomorúsága határozta meg. Ennek ellenére neveltetése és fiatalsága sok pozitív élményt adott számára. Minden bizonnyal sok lehetőséget vett el tőle ez az időszak, mégis igen jelentős szakmai életutat mutathatott fel. 

Völgyesy Tanár úr az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett pszichológus diplomát, majd később kandidátusi címet. Életútja során alapvetően három munkahelye volt: a MÁV Pályaalkalmassági Intézete, a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont és a gödöllői egyetem. Ezek közül talán az ő számára is kiemelt jelentőségű volt a Szent István Egyetem, illetve jogelődje, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem. Itt a mérnöktanárképzés, valamint a munkavállalási tanácsadó szak megalapítása köthető az ő nevéhez (is). Az általa képviselt diszciplína, a pszichológia mindkét szakma művelésében meghatározó jelentőségű. Ezen professziók fennmaradását minden bizonnyal nagymértékben befolyásolja azoknak a pszichológiai ismereteknek az átadása, amelyet Völgyesy professzor jegyzeteiben és tankönyveiben elsajátításra ajánlott. Itt kell megjegyeznünk, hogy a pszichológia és munkatudományok határterületén megjelenő tanácsadóképzés volt az, amely az országban egyedülállóan tananyagba illesztette a pályaismeretet. Ennek elméleti alapjait éppúgy Tanár úrnak köszönhetjük, mint a pályák megismerésének gyakorlati lehetőségeit.

Könyvei közül kiemelkedik a korszak sikeres sorozatában 1976-ban megjelent „A pályaválasztási döntés előkészítése” című. Ebben Tanár úr új szemléletével találkozhatunk, amikor a sikeres pályaválasztási döntést egy előkészítési folyamatra építi, melynek kidolgozott modelljét is megadja. A Völgyesy Pál által megkezdett gondolatkör több kutatással kiegészülve a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont (jogutódként az Oktatáskutató Intézet) révén egyre több eredményt mutatott be, melyeket megőrzött a szakmai közgondolkodás. Ezzel a munkájával kapcsolatban kell megemlítenünk, hogy korát megelőzve itt használja elsők között a „pályaorientáció” fogalmát. (Kutatótársával, dr. Szilágyi Klárával jegyezték az első, 1996-ban megjelent egyetemi jegyzetet Pályaorientáció címmel és témában.)

A másik szubjektív módon kiemelésre érdemes munkája „A munkamegosztási rendszer fejlődési tendenciái, XIX. – XX. század” című könyv, melyben Völgyesy Pál megmutatta hallatlanul széleskörű tájékozottságát. Véleményünk szerint az Őt nem ismerők számára ebből a könyvből derülhet ki igazán pallérozottsága, világlátása. A pszichológia felé fordulása valószínűleg filozófiai érdeklődésének elmélyítésére adott számára lehetőséget. A könyv jól tükrözi kiemelkedő szakmai tudását a zene- és képzőművészet és -történet területén is.

Egész életét meghatározta az irodalom és a művészetek iránti vonzalom, hatalmas könyvtárral, valamint lemez- és CD-gyűjteménnyel rendelkezett. Barátaival rendszeresen bridzsezett, bélyeget gyűjtött, és jól értett a borokhoz is. Sportos életmódjáról tanúskodott a Római-parti csónakházban elárvult skiffje és kielboatja. Tisztelte a valódi értékeket hordozó teljesítményeket. Ő saját magát szóban „szabad bölcsésznek” vallotta. Megítélésünk szerint is az volt. Egy régivágású, méltóságteljes, mindig türelmes, békés és udvarias citoyen, egy francia műveltséggel rendelkező bölcs tudós-polgár-ember. Mindezek és élet igenlése miatt emlékeznek rá tisztelettel és szeretettel tanítványai és munkatársai.

Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként 1994-ben Apáczai Csere János-díjat kapott, majd 2005-ben a Magyar Köztársaság elnöke az Államalapító Szent István ünnep alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozta számára.

Dr. Völgyesy Pál Tanár úr halálának másnapján, az általa korábban vezetett Tanárképző Intézet jogutódjának, a Humántudományi Intézetnek az igazgatója megalapította a Dr. Völgyesy Pál különdíjat a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciáján.

Kenderfi Miklós