Hírek, szakmai anyagok

Tanévnyitó tudásfórum, Eger

Tanévindító Tudásfórum

2019. szeptember 06-án harmadik alkalommal rendezte meg a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, az Eszterházy Károly Egyetem és a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs szakosztálya közös pályaorientációs rendezvényét[1].

A konferencia teljes hanganyaga elérhető a https://www.youtube.com/playlist?list=PLEcj-NxGCjMkI4bcYJUTQvCRPeYuftUp1 linkről. Az előadások ppt-i itt tekinthetők meg: https://drive.google.com/drive/folders/1LB1doi_rmLDYV7teYTwkmnT13D8aYa6i?usp=sharing

A szakmai rendezvény egyik kiemelt célja volt, hogy a pályaorientációt végző intézmények szakembereit közös gondolkodásra hívja. A 131 fő résztvevő, akik összesen 12 megyéből érkeztek, főként pedagógiai szakszolgálatok munkatársai, iskolai szociális segítők, iskolaigazgatók, kamarák és szakképzési centrumok képviselői, általános és középiskolai pedagógusok, pályaorientáció területén tevékenykedő civil szervezetek, kormányhivatalok pályaválasztással foglalkozó kollégái voltak. Cél volt, hogy tájékoztatást kapjanak a szakemberek a 2019/2020 tanévben várható olyan változásokról, melyek érintik az iskolai pályaorientációs munkát. Lehetőséget kívánt teremteni a szakmaközi és a pályaorientáció területén tevékenykedő intézmények, szakemberek együttműködésére, új módszerek megismertetésére, és tapasztalatcseréjére egyaránt.

A másik cél az volt, hogy az aktuálisan futó országos, tankerületi és egyetemi pályaorientációs fejlesztési projektek bemutassák aktualitásaikat, fejlesztéseiket.

Egerben az Eszterházy Károly Egyetem impozáns Kápolnája biztosított helyszínt az aktuális kérdéseket feszegető színvonalas előadásoknak. A szakmai napot Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója és Balázsné Csuha Mária, a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatója nyitották meg, házigazdája Fazakas Ida, az egyetem docense volt.

A konferencia megnyitóját követően dr. Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára a szakképzési rendszer átalakításáról, a Szakképzés 4.0 stratégia középiskolai továbbtanulást érintő elemeiről tartott előadást. Az előadás prezentációja itt tekinthető meg.

Dr. Szilágyi Klára, professor emerita, a Szent István Egyetem oktatója a Tanácsadás mint professzió (a XXI. században) címmel tartott előadást.

Dr. habil. Borbély-Pecze Tibor Bors munkaerőpiaci referens a Pénzügyminisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkárságán és a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztály elnöke a pályaorientáció különböző területein létrehozott szakmai protokollok egyeztethetőségéről, összehangolásáról beszélt Szakmai protokollok avagy definiáltuk-e a pályatanácsadást? címmel.

Juhász Ágnes, a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályának titkára A  pályaorientációs szakpolitika áttekintése a Szakképzés 4.0 stratégia kapcsán c. előadásában az MPT Pályaorientációs Szakosztály elemzését ismertette a résztvevőkkel.

A szakmai konferencián két, EFOP által támogatott projekt fejlesztései is bemutatásra kerültek:

Ütőné Dr. Visi Judit szakmai vezető által bemutatásra kerültek az EFOP-3.2.13-17-2017-00002 számú „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” című projekt fejlesztései;

Dr. Fazakas Ida főiskolai docens, az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógusképző Központ oktatója pedig az EFOP-3.4.4-16 számú „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” című projekt pályaorientációs fejlesztéseit mutatta be.

Tajtiné Lesó Marianna Györgyi, a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálatpályaválasztási tanácsadója A pályaválasztási tanácsadás (mint szakfeladat) tartalmát és a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat módszertani sajátosságait mutatta be.


[1] A rendezvény az Egri Tankerületi Központ EFOP 3.2.5-17-2017-00043 azonosító számú „Az Egri Tankerületi Központ MTMI készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, pályaorientáció megvalósulása mellett” elnevezésű projektje keretében valósult meg.